آشنایی با 7 خوابگاه دانشگاه اراک

اخبار و اطلاعیه ها

1401/11/21

ساعات حرکت اتوبوس

ساعات حرکت اتوبوس های دانشگاه اراک در ترم 4012

مشاهده خوابگاه

برادران

 

مشاهده خوابگاه

خواهران

 

رزرو خوابگاه های دانشجویی دانشگاه اراک

تا شروع ثبت پیشنهاد

ساعت
دقیقه
ثانیه
ثبت پیشنهاد خوابگاه ها شروع شد!

خوابگاه های موجود جهت ثبت پیشنهاد

پیشنهاد شما در 3 مرحله به رزرو تبدیل خواهد شد

مرحله اول

ثبت پیشنهاد خوابگاه مورد نظر و تکمیل اطلاعات

مرحله دوم

بررسی کارشناسان مربوطه اداره خوابگاه ها

مرحله سوم

تخصیص خوابگاه مربوطه و اطلاع رسانی به دانشجو