آیین نامه انضباطی خوابگاه

 1. خوابگاه دانشجويي: به محدوده‌اي از فضاي دانشگاه اطلاق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تأمين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است .
 2. شرايط واگذاري خوابگاه دانشجويي ونحوه امتياز بندي آن با توجه به امكانات موجود دانشگاه براي دانشجويان غيربومي كه امكان تردد روزانه از محل سكونت دانشگاه را ندارند ، با رعايت اولويت هاي زير توسط دانشگاه تعيين مي گردد.
  • دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد خميني(ره)

  • دانشجويان شاهد و ايثارگر
  • دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي
  • دانشجويان مجرد غير بومي جديدالورود جهت اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي در اولويت مي باشد.
 3. اداره خوابگاه ها موظفند دانشجويان را قبل از سكونت در خوابگاه از نحوه پرداخت ومحاسبه اجاره بهاي خوابگاه مطلع سازند.

 4. مدت مجاز استفاده دانشجويان واجد شرايط از خوابگاه هاي دانشجويي به شرح زير مي باشد.

  • مقاطع كارداني،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر تا ترم چهارم تحصيلي

  • مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر تا ترم هشتم تحصيلي

 5. دانشگاه مي تواند در صورت وجود برنامه آموزشي  ايام تابستان در صورت امكان به دانشجويان واجد شرايط خوابگاه واگذار كرده و اجاره بهاي مربوط را به صورت نقدي دريافت كند.

 6. رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است.
 7. رسيدگي به امور فني و تاسيساتي ساختمان از قبيل آب،برق،تلفن،گازو… بر عهده مسئولين مربوطه مي باشد. در صورت مشاهده هرگونه نقص در دفتر تعميرات ثبت گردد يا به سرپرست مربوطه ارجاع داده شود.

 8. از دانشجويان تقاضا مي شود با لباس نامناسب در محيط خوابگاه ظاهر نشوندوداشتن پوشش نامناسب در داخل بلوكها و اتاقها نشانه بي‌تفاوتي شما به حريم خصوصي ديگر دانشجويان است . ساكنان خوابگاه موظفند از ظاهر شدن در مقابل در و پنجره ها با لباس نامناسب پرهيز نمايند.

 9. اقامت شبانه و سكونت ميهمان در خوابگاه با ارائه مجوز از اداره خوابگاه در صورت امكان انجام مي شود .

 10. ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه‌ شود ( از قبيل ايجاد سر و صدا، درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو ، تلويزيون و …) ممنوع مي‌باشد.

 11. چنانكه دانشجويي برخلاف آيين‌نامه و مقررات رفتار نمايد ، هيچ‌يك از دانشجويان مجاز به برخورد لفظي يا فيزيكي با وي نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئولان مربوطه گزارش نمايند.

 12. رعايت سكوت و خاموشي از ساعت23 الي 6 صبح نشانه احترام به حقوق ديگران است و كسانيكه قصد مطالعه دارند مي بايست از سالن ها ي مطالعه استفاده نمايند .

 13. استفاده از تلفن همراه بعد از ساعت خاموشي در محيطهاي عمومي خوابگاه موجب برهم زدن نظم خوابگاه بوده و ممنوع مي باشد.

 14. برقراري مكالمات از طريق خطوط تلفن خوابگاه از ساعت 8 الي 22 امكانپذير است .

 15. حفظ و نگهداري اموال شخصي به عهده دانشجو مي باشد ودر صورت مفقود شدن اموال شخصي، دانشگاه و اداره خوابگاه ها مسئوليتي نخواهد پذيرفت.

 16. نظافت داخل اتاقهاي خوابگاه و رعايت بهداشت عمومي و فردي به عهده ساكنين خوابگاه مي باشد.

 17. جابجايي اتاق دانشجو در خوابگاه با هماهنگي سرپرست خوابگاه و در صورت امكان انجام مي شود.

 18. سكونت مادريا خواهر( خاص خوابگاه خواهران)پدريابرادر(خاص خوابگاه برادران) خواهر براي دانشجويان به مدت 24 ساعت در خوابگاه با ارائه كارت شناسايي امكان پذير است (براي يك ترم).

 19. اتاق و اثاثيه مربوطه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال‌ يا سال تحصيلي مطابق ليست اموال تحويل گرفته مي شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا کسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده ساكن اتاق خواهد بود. خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال يا سال تحصيلي توسط سرپرستان خوابگاه‌ها محاسبه می گرددو اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به اسكان دانشجو در ترم بعد اقدام خواهد نمود.

  • درصورت عدم تخليه خوابگاه در موعد مقرر،معاون دانشجويي دانشگاه مي تواند نسبت به صدور مجوز تخليه محل سكونت دانشجو اقدام نمايد.

  • به منظور جبران خسارت هاي احتمالي وارده در طول مدت اقامت ،مبلغي به عنوان وديعه از دانشجو دريافت و به حساب مربوط واريز مي شود تا عند اللزوم براي جبران خسارات وارده به خوابگاه ،مورد استفاده قرار گيرد.

 20. استفاده از لوازم آرايشي غير مرسوم وزننده براي دانشجويان ممنوع است(خاص خواهران).

 21. ساعت ورود و خروج دانشجويان به خوابگاه توسط اداره خوابگاهها در فصول مختلف اطلاع رساني مي گردد. دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد .

  • اداره خوابگاهها مي تواند غيبت دانشجوي ساكن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد.

  • در صورت غيبت مستمر دانشجو،دانشگاه مي تواند در مورد ادامه سكونت دانشجو تجديد نظر كند.

  • در صورت اعلام كتبي ولي دانشجو، اقامت دانشجويان دختر در خارج از خوابگاه ،صرفا براي مدت معين و در محل هاي اعلام شده از سوي ولي دانشجو  بصورت تعهد نامه محضري امكان پذير است و رفتن به اردوهاي گروهي مستلزم تاييديه از مقام مسئول ميباشد.

 22. نصب هرگونه اطلاعيه در محيط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امكان پذير است.

 23. اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سکونت در خوابگاه ، بنا به ضرورت و مصلحت به تشخيص اداره خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان‌هايي كه براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.

 24. تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره خوابگاه ها مي‌باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند مخالفت نمایند.

 25. دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر (حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي) هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

 26. هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

 27. رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاه هايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي‌باشند ، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

 28. به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي ، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصويربرداري يا تلفن همراه بدون اخذ مجوز از اداره خوابگاه‌ها ممنوع است.

 29. اسراف و زياده روي در مصرف آب ، برق و گاز اشکال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايلي نظير: كتري برقي، سماور برقي، پلوپز، هيتر، اضافه كردن لامپ‌هاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي‌اندازند، طبخ يا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوري لوازم مربوطه ، كليه خسارات احتمالي وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزي، تخريب موكت و … به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

 30. مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي‌تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده اداره خوابگاهها و شوراي انضباطي دانشگاه است.

 31. استعمال دخانيات در محيط خوابگاه مطلقا” ممنوع است.

 32. رعايت كليه پروتكل هاي بهداشتي در ايام كرونا به عهده دانشجويان مي باشد.

 33. اينجانب تعهد مي نمايم حداكثر ظرف سه ماه از پايان مدت قرارداد (به تشخيص دانشگاه) نسبت به جمع آوري هر گونه اموال و اثاثيه و وسايل خود از خوابگاه اقدام نمايم و اقرار و اعلام مي نمايم كه خودداري از اين امر ، به منزله اعراض از اموال و اثاثيه و وسايل رها شده اينجانب در خوابگاه بوده و دانشگاه حق هر گونه تصرف مالكانه و يا واگذاري وسايل و اثاثيه و اموال ياد شده را دارد و اينجانب حق هر گونه ادعا يا دعوي اعم از حقوقي يا كيفري و يا مطالبه حق يا معوض يا ثمن را از خود سلب و اسقاط مي نمايم.

 34. دانشجوي محترم: در خصوص حضور و غياب در خوابگاه ها در صورت عدم معرفي خود هنگام حضور و غياب به سرپرستي خوابگاه ، گزارش عدم حضور شما در خوابگاه به خانواده تان پيامك مي گردد.

متن پيامك به شرح ذيل مي باشد.

ولي محترم دانشجو         فرزند شما مورخ            در ساعت        در خوابگاه حضور نداشته ،اين پيامك جهت اطلاع و پيگيري موضوع از جانب شما ارسال گرديده است.

اداره خوابگاه های دانشگاه اراک